آزمایشی

آزمایشی

آزمایشی

آزمایشی

۱۵ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

گاهی دوست داشتن ِآدم ها

درد دارد !

دردش این است که کسی

حرف ِدلت را نمیفهمد ..


 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

دشمن خونی

دشمن خونی شده اند،

قلبی که فریاد میزند دوست داشتنت را

و

عقلی که خودش را میزند به نشنیدن...

#فاطمه_جوادی  • سئو پک
 • ۰
 • ۰

don't cry because they left.

just smile because they give you a chance to find someone better.

_________

واسه اونایى که رفتن گریه نکن،

لبخند بزن چون اونا بهت این شانسو دادن که یکى بهتر از اونا پیدا کنى.

{تاراگلشن}

 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

زندگى غــــم ڪده اى

 بیش نبود...


سهم من جز غـــــم و

 تشویش نبود...


به ڪدام خاطره اش

 خوش باشم...


ڪه ڪدام خاطره اش

 نیـــــــش نبود.. • سئو پک
 • ۰
 • ۰

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ

ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!!

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟!

آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ...؟؟

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، 

ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ...

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ...


پرویز_پرستویی


 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

دلتنگی یک شبهایی را

هیچ خیابانی گردن نمیگیرد

تاریکی یک شبهایی را

هیچ مهتابی روشن نمیکند

گردوغبار یک شبهایی را

هیچ بارانی شستشو نمیدهد

وتمام این شبهارا نبودن تو رقم میزند


علی_سلطانی


 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

پنج دلیل برای اینکه بدونیم چرا در مسیرِ هدفمون ، نباید به حرف و فکر مردم توجهی داشته باشیم شما تنها کسی هستین که به خوبی میدونین که توانایی هاتون چی هست ، نه مَردُم !


 شما به خوبی میدونین که این خودتون هستین که مسبب شادی خودتون هستین ، نه مَردُم ! 


 شما از هدف و منظورِ خودتون باخبر هستین ، نه مَردُم !شما تمایل شدیدی دارین که به هدفِ خودتون برسین ، نه مَردُم !


 شما تنها کسی هستین که میتونین خواسته ی خودتون رو عملی کنین ، نه مَردُم !✅ شجاع باشین و برای جنگیدن برای خودتون آماده باشین و بدونین که همه چیز به خودِ شما بستگی داره ، نه مَردم

 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

شب بارانی

شبِ بارانی و

    تنهایی و

یڪ عشقِ پاک وناب…

مڹِ بیخواب و

درفڪرِ تو خیسِ آب و

نور اندڪ یڪ شمع

   چوڹ مهتاب…


حواست نیست ای

   ڪم یاب…

……نشنیدی ولی گفتم:

   مرا دریاب…


 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

دلتنگی یعنی

دلتنگــــــــــے

آدم را بھ خیابـان مےکشد

دلتنگـم!

و مردم نمےفہمنـد

قـدم زدن گاهـےاز گریـھ کردن

غـم انگیز تر است!

مثل تـو

کھ فکـر میکردے

سیگـار کشیدن

کار مردانـھ اے است!


اهورا_فروزان


 • سئو پک
 • ۰
 • ۰

هوا سرد و زمین سرد و پر از برف


نفس تنگ و دلم تنگ و پر از حرف


در  این  دنیای  وانفسای   بی خیر


یکی  پیدا   شود حرفم کند صرف


 • سئو پک